Baş səhifə

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu (Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat kafedrası, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrası və Xəzər Universitetinin Riyaziyyat kafedrasının əməkdaşlarının dəstəyi ilə) görkəmli riyaziyyatçı akademik Mirabbas Qasımovun 80-illiyinə həsr olunmuş

“Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri”

adlı Beynəlxalq seminar təşkil edir.

Seminar 7-8 iyun 2019-cu il Bakı şəhərində keçiriləcəkdir.

Seminarın dilləri: Azərbaycan, ingilis və rus dilləridir.

Biz sizi seminarda iştirak etməyə dəvət edirik.

Komitə

Təşkilat və proqram komitəsi

Sədr: Misir Mərdanov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Sədr müavini: Araz Əliyev (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)

Komitə üzvləri

Andrey Şkalikov (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Moskva, Rusiya)
Bilal Bilalov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Elşad Eyvazov (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Elşar Orucov (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Hamlet İsaxanlı (Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Həmidulla Aslanov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Həmzağa Orucov (Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Hidayət Hüseynov (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Məhəmməd Mehdiyev (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Məmməd Bayramoğlu (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Muxtarbay Otelbayev (Riyaziyyat və Riyazi Modelləşdirmə İnstitutu, Almatı, Qazaxıstan)
Nizaməddin İsgəndərov (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Sabir Mirzəyev (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Tınısbek Kalmenov (Riyaziyyat və Riyazi Modelləşdirmə İnstitutu, Almatı, Qazaxıstan)
Vaqif Quliyev (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Yaudat Sultanayev (Başkir Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ufa, Rusiya)
Yusif Məmmədov (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)

Seminarın işçi qrupu

Aynurə Cəfərova (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Cavanşir Həsənov (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Elviz İsmayılov (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Mehdi Məmmədov (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Mətləb Səlimov (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Samir Quliyev (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Sevda Məmmədova (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Səbinə Sadıqova (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Tamilla Həsənova (AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan)
Zaman Səfərov (Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan)

Mövzular

Spektral analizin düz və tərs məsələləri

Səpilmənin kvant nəzəriyyəsi və tərs məsələlər

Operator-diferensial tənliklər və onlarla bağlı spektral məsələlər

Diferensial tənliklər üçün sərhəd məsələləri

Funksional analizin tətbiqi məsələləri

Qeydiyyat

Tezisin TEX və PDF-fayllarının nümunələrini buradan Abstract template.zip yükləyə bilərsiniz.

Tezislər yalnız ingilis dilində təqdim olunmalı və 2 səhifədən çox olmamalıdır.

Hər bir iştirakçı yalnız bir tezisin müəllifi kimi elan edilə bilər.

Tezisi mirabbas.gasymov80@gmail.com ünvanına göndərərkən eyni zamanda Seminarın iştirakçısı qismində də qeydə alınmış sayılırsınız.

Bundan əlavə, Seminarın təşkilatçıları orijinal və nəşr olunmamış tam formatlı məruzələrin məqalələrini aşağıdakı elmi jurnallara təqdim etməyi Sizə təklif edir:

Azerbaijan Journal of Mathematics (ESCI; SCOPUS)

Proceedings of the Institute of Mathematics and Mechanics (ESCI; SCOPUS)

Seminarda qeydiyyat haqqı:
yerli iştirakçı - 30 AZN;
xarici iştirakçı - 30 €.

Məruzəçilər

Andrey Şkalikov (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Moskva, Rusiya)
Azamat Akhtyamov (Başkir Dövlət Universiteti, Ufa, Rusiya)
Boris Mityaqin (Oqayo Dövlət Universiteti, Columbus, Oqayo, ABŞ)
Hamlet İsaxanlı (Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
İbrahim Nəbiyev (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Qaraxan Mirzəyev (M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, Moskva, Rusiya)
Mahmud Sadıbekov (Riyaziyyat və Riyazi Modelləşdirmə İnstitutu, Almatı, Qazaxıstan)
Sabir Mirzəyev (Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan)
Varqa Kələntərov (Koç Universiteti, İstanbul, Türkiyə)
Yaudat Sultanayev (Başkir Dövlət Pedaqoji Universiteti, Ufa, Rusiya)

Mühüm tarixlər

Seminarın keçirilmə tarixi: 07-08 iyun, 2019-cu il
İştirakçıların gəlmə tarixi: 06 iyun 2019-cu il
İştirakçıların geriyə dönmə tarixi: 09 iyun, 2019-cu il
Tezisin təqdim edilməsi üçün son tarix: 30 aprel 2019-cu il

İştirakçıların yerləşdirilməsi

Empire Hotel Baku oteli
Ünvan: AZ1004, Azərbaycan Respublikası, Bakı, Xaqani küç., 89

Əlaqə

Ünvan: AZ1141, Azərbaycan Respublikası,
Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

E-mail: mirabbas.gasymov80@gmail.com